Třecí materiál, výroba a aplikace pro průmysl

Prezentace realizací pro průmysl

Výroba a renovace

Brzdové a spojkové komponenty kolejových, stavebních a manipulačních vozidel, zemědělské a komunální techniky jsou extrémně namáhány. Použité třecí materiály uvedených mechanismů proto musí odpovídat specifikaci výrobce tak, aby zaručovali bezporuchový provoz s dlouhou životností. Další důležitou podmínkou je dodržení bezpečnostních standardů na základě homologací vydávaných příslušnými státními orgány. Autorizovanou výrobu a renovace všech komponentů provádíme schválenou technologií a používáme homologované třecí materiály. Příklady námi prováděných aplikací: segmenty pro větrné elektrárny, kuželové spojky, brzdové čelisti výtahů, pohonové lamely, brzdy pojezdových pohonů, třecí lamely lisů, třecí segmenty dopravníků a další. Níže ukázky realizací - prezentace.

 

      

 

     

     

      

Rámcový katalog Renovak 2020 v pdf.