Brzdové destičky

 

loading

Charakteristika závodních brzdových destiček – technické a fyzikální aspekty

 

Se závodními třecími materiály destiček je spjatá velká spousta technických a fyzikálních aspektů a hodnot. Některé z nich se dají vyjádřit absolutními čísly, jako je například koeficient tření brzdových destiček (u) v závislosti na teplotě, rychlosti, tlaku a dodané energii, nicméně právě vzhledem ke kombinaci všech těchto aspektů lze říci, že například při měření na 2 různých dynanometrech nedostanete nikdy 2 identické výsledky Výběr nejvíce vyhovujícího materiálu je vždy výsledkem kombinace různých aspektů a představuje to tak komplexní problém, který vyžaduje správné vyhodnocení všech daných veličin.

 

K Vašemu jednoduššímu rozhodování o výběru brzdových destiček jsme se pokusili vytvořit Vám jednoduchou tabulku se základním porovnáním všech možných veličin, které je potřeba při výběru závodních brzdových destiček brát v potaz. Toto porovnání vychází z údajů získaných v AP Racing na jejich vlastním testovacím Dynanometru, kde byly v rámci možností nasimulovány všechny možné podmínky, ke kterým může při závodním nasazení dojít. Vysvětlivky jednotlivých veličin najdete nad danou tabulkou.

 

Průměrný koeficient tření / Average friction Mu:
celkový koeficient tření spočítaný průměrem na základě několika testovacích cyklů
Náběh / „bite“:
stupnice od 1 do 5: 1 = slabý náběh, 5 = velice intenzivní náběh (síla)
Zde je dobré zmínit, že veličina náběhu nemusím být přímou lineární úměrou vůči koeficientu tření, závisí na jednotlivých složkách směsi brzdových destiček, které pak mají různou rychlost reakce v závislosti na dané teplotě a není to tedy jen o veličině koeficient tření

Vadnutí / „Fade“
Měřen pokles koeficientu tření v závislosti na počtu opakování brždění, až po velice intenzivní brždění velkou silou. Počítáno od posledních 4 brzdících cyklů, stupnice: 1 – 5. 1 = velice velký fadding, 5 = nejlepší, minimální vadnutí - fadding

Průměrné opotřebení / average wear:
porovnatelné opotřebení destiček napříč všemi brzdicími cykly. Hodnoceno stupnicí 1 – 5 :
1 = nejmenší opotřebení, 5 = největší opotřebení

 

„Plot shape“ – ostrost frikce během brždění:
Ostrost frikce během celého brzdícího procesu. Vysoký okamžitý náběh s postupně klesající frikcí během procesu zpomalování je většinou považován ze ideální stav z hlediska následné snadné modulace pedálu ze strany řidiče / pilota vzhledem k požadované intenzitě dalšího brždění. Naopak stoupající tendence frikce během procesu brždění je považována za podstatně horší k následné regulaci síly na pedálu. Přes to, i tato druhá skupina destiček bývá v určitých případech velice oblíbena, neboť s sebou většinou nese velkou teplotní odolnost a právě celkově velkou frikci v celém rozsahu. Stupnice od 5 - 1 . 5 = nejlepší ovladatelnost (= postupně klesající frikce), 1 = nejtěžší ovladatelnost (= postupně stoupající frikce)

 

Komfort / hluk:
Vydává materiál / brzdová destička určité zvuky? Pískání? Možná podstatné u silničního provozu, ale naprosto vedlejší při závodních nasazení.

 

Životnost kotoučů:
Přispívá destička k vysokému opotřebení kotoučů či k prasklinám nebo jiným defektům? Možná důležité na silnici, při závodě méně podstatná veličina. Nicméně, kvalitní závodní materiály vyvážené po všech stránkách si poradí i s tímto faktem. Logicky, čím kvalitnější materiál po všech stránkách, tím vyšší částku obnáší destičky. Je potřeba brát v potaz, že celý proces brzdění není ničím jiným než přeměnou kinetické energie na tepelnou a vyzrát na fyziku nelze. Měkčí typy destiček Vám mohou za určitých okolností poskytnout dostatečný výkon brzd, budou šetrné vůči kotoučům, ale zase musíte počítat s jejich vlastním rychlejším opotřebením. Na trhu již existují materiály, které Vám spolehlivě podají výkon například během celého závodu na 24 h, ale je nutné počítat logicky s adekvátní cenou.

 

Efektivní teplotní rozpětí / Temperature rating:
Tyto hodnoty zde posuzujeme pouze v teoretické rovině, jedná se o stanovení ideálního teplotního rozpětí pro daný materiál, za kterého podává svůj optimální výkon. Nicméně, v konečném důsledku je rozhodující míra tepla na vstupu v brzdovém systému. Nicméně, pro vzájemné porovnání jsou uvedené údaje dostačující. Teploty brzdových destiček se ve velké míře odvíjejí mimo jiné od velikosti / hmoty kotoučů a chlazení.
Stupnice: 1 = 200°C, 2 = 350 °C, 3 = 500 °C, 4 = 650 °C, 5 = 800 °C

 

Vhodné použití:
Tato sekce je subjektivním údajem vypracovaným na základě dlouholetých zkušeností inženýrů ze závodního oddělení AP Racing. Nelze ji tedy brát jako jedinou směrodatnou minci celého problému, pouze jakýsi návod či doporučení.

 

Výkon materiálů brzdových destiček:
Tabulka níže tedy dává základní přehled – známkování jednotlivých typů směsí. Tyto čísla vychází z interního testováni AP Racing na jejich vlastních dynanometrech. Tím pádem se samozřejmě mohou lišit od údajů daných jednotlivými konkrétními výrobci.

 

 

Tato tabulka výše  nezahrnuje porování dalších materiálu závodních brzdových destiček z našeho portfolia - například Endless Brakes Technology a CL Brakes. Pro detailní informace o těchto materiálech běžte prosím do příslušené sekce značky přes logo na titulní straně nebo nás neváhejte kontaktovat.

technické aspekty závodních brzdových destiček ke stažení v pdf- základní porovnání nejvíce používaných materiálů