Renovace - třecí materiály

Renovace brzdových čelistí

Brzdové součásti jsou důležitým bezpečnostním prvkem vozidel. Proto i jejich opravy musí být prováděny schválenou technologií. Pro renovace brzdových komponentů používáme homologované třecí materiály renomovaných světových výrobců, kteří jsou dodavateli pro prvovýrobu automobilů, motocyklů, traktorů, kolejových vozidel a samohybných strojů pro zemní práce. Jako autorizovaná opravna brzdových a spojkových dílů, vzhledem k přímému kontaktu s výrobci třecích materiálů, garantujeme správnou aplikaci a následně i bezpečnou a dokonalou funkci renovovaných brzdových a spojkových dílů. Renovace provádíme s použitím adekvátních OE materiálů na organické bázi a taktéž přestavujeme standardní typy čelistí na kovokeramické řešení pro závodní použití. 


Renovace spojkových lamel včetně upgrade pro vyšší zatížení / sportovní provoz.


V rámci renovace je provedena kontrola kovového nosiče a výměna třecího materiálu. Pro renovace spojkových lamel používáme třecí materiály na organické bázi z materiálu HDS-57 - vhodné jak pro běžný provoz pro všechny druhy vozidel, tak i pro vysoká zatížení, například nákladních automobilů v těžkém provozu, při sportovním používaní osobních automobilů apod. Tento typ spojkového obložení dokáže u většiny v současné době používaných spojek na úrovni OE pracovat až k hranici kroutícího momentu okolo 400 Nm. Obdobnou operaci, tj. přeobložení lamel tímto materiálem pro vyšší zatížení provádíme i u nových lamel dodávaných v rámci nových spojkových sad značky National Autoparts. 
Další variantou jsou třecí materiály na bázi spékaných kovů - kovokeramické materiály. Používáme především u vozidel s přenosem vysokých výkonů a těžkým provozem nebo u různých stavebních a v zemědělství používaných mechanismech. 
Zajímavý kompromis v oblasti spojových lamel pro vozy s vyšším výkonem představuje řešení ve formě "dual friction". Kombinace organického třecího materiálu na jedné straně spojky a kovokeramických segmentů na druhé straně. Díky tomu je zachována určitá míra komfortu přenosu běžná pro standardní vybavení a na straně druhé je zajištěn adekvátní přenos momentu s výraznou elimininací rizika prokluzu. Tyto typy lamel na nejvíce používané aplikace dodáváme již kompletně nové v rámci malosériové produkce, pro zakázkové aplikace řešíme formu individuální renovace s případným použitím starší funkční spojkové lamely. 

Ukázky aplikací, další info


Konstrukční stroje, železnice, manipulační vozy


Veškeré díly používané v konstručkních strojích, na železnici, v manipulačním strojích, v zemědělství a dalších obdobných provozech jsou většinou extrémně namáhány. Veškeré použité třecí materiály brzd a spojek těchto strojů tedy musí splňovat přísné podmínky specifikace výrobce tak, aby vyhovovali s rezervnou danému použití. Další podmínkou v případě provozních strojů jako jsou třeba výtahy a obdobně je splnění bezpečnostních standardů daných příslušnými státními autoritami. Veškeré námi používané třecí materiály za účelem renovací těchtů dílů  tyto požadované kritéria bez výjímky splňují. Veškeré práce probíhají v souladu se schválenými technickými a bezpečnostními předpisy.

Renovace - aplikace třecích materiálů pro průmyslové díly, dopravní mechanismy, důlní stroje a další

Renovujeme taktéž díly důlních a obdobných mechanismů vyžadujících třecí materiály s vysokou frikcí a teplotní odolností a to včetně kovokeramických materiálu (na bázi spékaných kovů) - spojkové lamely například pro stroje Caterpillar a další.

Aplikujeme nové třecí materiály na široký sortiment dílů používaných v průmyslu. 

Například:
třecí segmenty pro brzdové pásy
třecí segmenty - pásy pro jeřábové brzdy
třecí materiály / obložení pro provozní brzdy elektromotorů
třecí materiály pro spojky průmyslových strojů
renovace čelisťových brzd
pásové brzdy
renovace třecích segmentů větrných elektráren
kuželové brzdy
kuželové spojky
brzdy výtahů

RÁMCOVÝ KATALOG RENOVAK - portfolio produktů, firmy v pdf ke stažení