Renovace - třecí materiály

Renovace brzdových čelistí

Brzdové součásti jsou důležitým bezpečnostním prvkem vozidel. Proto i jejich opravy musí být prováděny schválenou technologií. Pro renovace brzdových komponentů používáme homologované třecí materiály renomovaných světových výrobců, kteří jsou dodavateli pro prvovýrobu automobilů, motocyklů, traktorů, kolejových vozidel a samohybných strojů pro zemní práce. Jako autorizovaná opravna brzdových a spojkových dílů, vzhledem k přímému kontaktu s výrobci třecích materiálů, garantujeme správnou aplikaci a následně i bezpečnou a dokonalou funkci renovovaných brzdových a spojkových dílů.


Renovace spojkových lamel


V rámci renovace je provedena kontrola kovového nosiče a výměna třecího materiálu. Pro renovace používáme třecí materiály na organické bázi z materiálu HDS-57 - vhodné jak pro běžný provoz pro všechny druhy vozidel, tak i pro vysoká zatížení, například nákladních automobilů v těžkém provozu, při sportovním používaní osobních automobilů apod. Další variantou jsou třecí materiály na bázi spékaných kovů - kovokeramické materiály. Používáme především u vozidel s přenosem vysokých výkonů a těžkým provozem nebo u různých stavebních a v zemědělství používaných mechanismech. 


Konstrukční stroje, železnice, manipulační vozy


Veškeré díly používané v konstručkních strojích, na železnici, v manipulačním strojích, v zemědělství a dalších obdobných provozech jsou většinou extrémně namáhány. Veškeré použité třecí materiály brzd a spojek těchto strojů tedy musí splňovat přísné podmínky specifikace výrobce tak, aby vyhovovali s rezervnou danému použití. Další podmínkou v případě provozních strojů jako jsou třeba výtahy a obdobně je splnění bezpečnostních standardů daných příslušnými státními autoritami. Veškeré námi používané třecí materiály za účelem renovací těchtů dílů  tyto požadované kritéria bez výjímky splňují. Veškeré práce probíhají v souladu se schválenými technickými a bezpečnostními předpisy.

Renovace - aplikace třecích materiálů pro průmyslové díly, dopravní mechanismy, důlní stroje a další

Renovujeme taktéž díly důlních a obdobných mechanismů vyžadujících třecí materiály s vysokou frikcí a teplotní odolností a to včetně kovokeramických materiálu (na bázi spékaných kovů) - spojkové lamely například pro stroje Caterpillar a další.

Aplikujeme nové třecí materiály na široký sortiment dílů používaných v průmyslu. 

Například:
třecí segmenty pro brzdové pásy
třecí segmenty - pásy pro jeřábové brzdy
třecí materiály / obložení pro provozní brzdy elektromotorů
třecí materiály pro spojky průmyslových strojů
renovace čelisťových brzd
pásové brzdy
renovace třecích segmentů větrných elektráren
kuželové brzdy
kuželové spojky
brzdy výtahů

RÁMCOVÝ KATALOG RENOVAK - portfolio produktů, firmy v pdf ke stažení