DBA - Discs Brakes Australia

dba - Disc Brakes Australia

 

Široký výběr sportovních kotoučů pokrývající velké portfolio vozů jak evropské, tak především americké a japonské výroby

  
____________________________________________________________________________________________________

PORTFOLIO PRODUKTŮ KOTOUČŮ DBA

KOTOUČE DBA STREET SERIE


TYTO KOTOUČE PŘEVYŠUJÍ SVOJI KVALITOU STANDARDY POUŽÍVANÉ V ORIGINÁLNÍ VÝROBĚ. KOTOUČE DISCS BRAKES AUSTRALIA STREET SERIE JSOU K DISPOZICI V HLADKÉM PROVEDENÍ, V PROVEDENÍ KOMBINACE DĚROVANÍ A DRÁŽKOVÁNÍ A V PROVEDENÍ "2T" DRÁŽKOVÁNÍ

 brzdové kotouče DBA T2 logo  brzdové kotouče DBA T2 drážkování

 ___________________________________________________________________________________________________

KOTOUČE DBA 4000 SERIE

Brzdové kotouče 4000 Serie představují obvyklou variatnu přímé náhrady kotoučů ve sportovní verzi za OE díl. Sportovní produkt vyrobený z vysoce kvalitní slitiny s vysokým obsahem uhlíku pro maximální odolnost, standardní jednodílná konstrukce. Tyto kotouče využívají patentované technologie konstrukce větracích šachet Kangaroo Paw ventilation system,  Thermal Stability Profiling, Thermo-Graphic paint markings a T3 drážkování na povrchu kotoučů.
- Kangaroo Paw ventilation system
Unikátní patentovaný systém v podobě 144 kapek ve tvaru diamantu nahrazující klasické větrací šachty, které spojují obě strany kotoučů. Díky tomu je zvětšena celková větrací vnitřní plocha a kotouče tak lépe odolávájí vyšším teplotám.

DBA Kangaroo Paw brzdové kotouče DBA

- Thermal Stability Profiling 
Teplotní proces úpravy materiálů jdoucí do hloubky jeho mikrostruktury umožňující lepší rozložení tepla napříč celým kotoučem.

DBA Thermo Stability Profiling

- Thermo-Graphic paint markings
Speciální teplotní indikační barvy nanesené ve výrobě na venkovním obvodu kotoučů sloužící k pozdější indikaci teplot dosažených na kotoučích. 
DBA Thermo Graphic Paints

Při dosažení určitých teplotních hranic na kotoučích dojde k trvalé změně originálních barevných zabarveních na venkovním obvodu kotoučů:
překročení hranice 485 °C - původní zelená barva se změní na šedou
překročení hranice 550 °C - původní oranžová barva se změní na žlutou
překročení hranice 630 °C - původní červená barva se změní na bílou 

- T3 slots
Patentované drážkování pro maximalizaci odvodů plynů od povrchu kotouče vznikajících při teplotním zatížení a zároveň dosažení co možná největšího klopného momentu / síly destičky pro kontaktu s kotoučem. V neposlendí řadě taktéž co nejvíce efektivní čištění povrchu kotoučů. 

 T3 slots Disc Brakes Australia

 

DBA 4000 Serie zahrnuje typy kotoučů v hladkém provedení, v provedení se zlatými středy a křížovým děrovaním a tzv. HD Serií neboli Club Spec s T3 drážkováním

brzdové kotouče DBA 4000 Serie

KOTOUČE DBA 4000 SERIE - HD provedení
 

DBA 5000 Serie brzdové kotouče DBA 4000 Serie


____________________________________________________________________________________________________

brzdové kotouče DBA Club Spec   DBA 5000 Serie

Kotouče Discs Brakes Australia 5000 Serie jsou určené primárně pro sportovní a závodní nasazení. 
Tyto kotouče se vyrábějí v provedení s křížovým děrováním se zlatými středy, s T3 drážkováním a v děrované verzi v tzv. Waved provedení. V posledně jmenované variantě můžeme najít tyto produkty i jako OE vybavení na vozech renomovaných značek. 

Stejně jako v případě kotoučů 4000 Serie, i zde kotouče využívají těchto technologií:

- Kangaroo Paw ventilation system
- Thermal Stability Profiling
- Thermo-Graphic paint markings
- T3 slots

Kromě výše zmíněných benefitů představují kotouče řady 5000 Serie značky DBA především posun v oblasti redukce teplot a taktéž v chování vozu. 2-dílné kotouče sloužící opět jako přímé náhrady za původní dil v OE rozměrech přestavují výhodu z hlediska teplotnícho stresu mezi vysokými teplotami na venkovním obvodu rotoru vůči středu kotouče s výrazně nižšími teplotami, což v konečném důsledku znamená redukce nebezpečí zkroucení kotoučů. Duralové středy z materiálu T6061-T16 používaným v leteckém průmyslu v kombinace s ocelovou litinou s vysokým obsahem uhlíku tak zaručuje adekvátně kvalitní kotouč pro Vaše track days či závody. V neposlední řádě díky váhové úspoře ve formě duralového středu dochází k výrazné úspoře rotační hmoty, což se projevuje pozitivně na chování vozu při průjezdu zatáčkami, rychlejší decceleraci a tím pádem také na dalším snížení teplot = vyšší životnost. 

 

Ekonomický efekt - později již pak stačí pouze výměna samostatného rotoru, původní střed lze použít vícekrát. 


Brzdové kotouče DBA Club Spec T3 drážkování  Brzdové kotouče DBA TGP
____________________________________________________________________________________________________

PATENTOVANÉ TECHNOLOGIE ZNAČKY DBA

KANGAROO PAW ventilace

 Unikátní systém chlazení kotoučů DBA „Paw“

 Kangaroo patented DBA patern - ventilation profilesporovnání standardních větracích šachet a Kangaroo ventilation v podání DBA

 Inspirace z domácí půdy

Na základě inspirace ve své vlastní zemi vyvinul DBA (Discs Brakes Australia) vlastní unikátní systém chlazení svých kotoučů, pro který používá patentované označení „Kangaroo Paw“. Toto unikátní tvarování větrací průduchů uvnitř kotouče zajišťuje dostatečné chlazení i při těch nejtěžších podmínkách.   


Systém využívá 144 výstupků ve tvarech diamantů a slz, jejichž příčné tvarování umožňuje ještě efektivnější chlazení / proudění vzduchu než u běžných konvenčních větracích šachet a to až o 20%.


Díky této skutečnosti umožňuje aplikace Kangaroo Paw systému chlazení šachet i efektivnější kontakt mezi třecí plochou kotouče a třecím materiálem a to právě díky významné redukci povrchové teploty kotoučů, na které se tento unikátní systém chlazení podílí.


Přesně spočítané rozložení diamantů a slz po ploše kotouče se podílí také významně na zvýšení pevnosti kotoučů a jejich větší konzistenci během brzdícího procesu.

 Tento ventilační systém zjednodušeně řečeno dává unikátní základ maximálně efektivnímu kontaktu mezi třecími plochami.


Kromě významnému faktoru ve formě kompozice materiálu kotoučů, další termálním aspektem je celkový objem větracích šachet, který také významně překračuje objem dosažený u běžných konvenčních kotoučů a tím pádem se podílí také na eliminaci vysokých teplot a to právě díky většímu množství proudícího vzduchu uvnitř kotoučů.


Také celková hmota použitá na kotouči představuje svoji roli. Čím více hmoty, tím více naakumulovaného tepla je nutné rozložit, právě z tohoto důvodu se opět projevuje efektivita designu Kangaroo Paw. Toto vše minimalizuje riziko fadingu brzd a návratu k běžné brzdné síle i po sérii za sebou jdoucích agresivních brždění.


DBA rotors replacement

- Více je možné shlédnout na: http://www.dba.com.au/kangaroo-paw-ventilation/#sthash.wy5Rmyi6.dpuf
____________________________________________________________________________________________________

link Renovak e-shop Discs Brakes Australia