brzdové destičky, brzdové kapaliny Ferodo Racing

Ferodo Racing - brzdové destičky pro závodní automobily - DS2500, DS3000, 4003, DS 1.11, DS UNO


Závodní brzdové destičky Ferodo Racing jsou k dispozici v různých směsích, jejichž výběr záleží na konkrétní dané disciplíně a prefereních každého konkrétního pilota. Níže jsou základní charakteristiky těchto populárních materiálů.

Každé konkrétní číslo destičky v sobě nese suffix (písmeno),které značí typ materiálu.  Toto písmeno značí dostupnost konkrétní směsi pro každý daný tvar destičky.

 brzdové destičky_Ferodo_Racingbrzdové_destičky_Ferodo_Racing_DS2500_DS3000_4003_DS 1.11_DS UNO

 Velká většina tvarů brzdových destiček Ferodo Racign je k dispozici ve více provedení směsí a proto právě obsahují ještě zmiňovaný suffix / písmeno.  Příklad: 
(FRP3001H = DS2500, FRP3001C = 4003, FRP3001R = DS3000, FRP3001W=DS1.11, FRP3001Z=DSUNO)

Nový katalog Ferodo Racing Cars 2017 v pdf ke stažení - aplikace, popisy směsí, nákresy, technické informace

katalog brzdové destičky Ferodo Racing Cars 2017


Ferodo Racing - partnerství se závodními teamy 

V případě některých referencí je možné dodat i starší  již nevyráběné materiály Ferodo DS 3000 Endurance, Ferodo DS 3000 M+, Ferodo DS3000 L+ či Ferodo DS 2.11. V případě dostupnosti těchto materiálů pro Vámi požadovaným tvar Vám budou tyto materiály nabídnuty jako případná alternativa. (DS 2.11 představuje předchůdce směsi DS UNO, DS3000M+ a DS3000L+ jsou již dnes nevyráběné alternativy DS 3000).

Všechny brzdové destičky Ferodo Racing jsou vyráběny a vyvíjeny výhradně za použitím v motorsportu. Jejich užití je tedy strikně vymezeno pouze pro tuto oblast. Nejsou vyvinuté pro použití ve veřejném silničním provozu. V případě jejich použití v běžném silničním provozu na ně tedy není možné uplatňovat jakékoliv záruky či reklamace stejně jako u závodních komponentů v závodním nasazení. Tento fakt jednoduše vyplývá z logiky věci předpokládané použtití závodních materiáů, které se pohybuje mimo rámec běžných podmínek v silničním provozu. Při závodním zatížení jsou materiály vystaveny extrémnímu zatížení, které nelze ztotožňovat s jakýmikoliv případnými reklamačními nároky. 

Ferodo Racing respektive Federal-Mogul pouze garantuje, že výroba všech závodních materiálů probíhá v souladu se všemi běžnými výrobními standarty této společnosti a dle daných formulací pro každou konkrétní směs.  

V žádném případně tedy nelze uplatňovat jakékoliv případné nároky na náhradu škody - následků případných úrazů či úmrtí v souvislosti s provozem závodního vozidla či civilního vozidla používajícího produkty Ferodo Racing.

DLE VEŠKERÝCH PRÁVNÍCH ŘÁDŮ A TECHNICKÉ LOGIKY VĚCI TEDY NENÍ MOŽNÉ UPLATŇOVAT NA ZÁVODNÍ MATERIÁLY JAKÉKOLIV REKLAMACE ČI ZÁRUKY.  

e-shop Renovak Kostelec nad Orlicí - Ferodo Racing

Přímý link na domovské stránky výrobního závodu Ferodo Racing s aplikačním katalogem / vyhledáváním dle modelů vozů / typů závodních třmenů a křížových referencí

Ferodo Racing logo

Renovak Kostelec nad Orlicí sr.o.

distribuce Ferodo Racing & Ferodo DS Performance & Ferodo Moto & Champion ČR&SK